Έκθεση τιμής της αλυσίδας εφοδιασμού της φωτοβολταϊκής βιομηχανίας
13 Σεπτεμβρίου-19 Σεπτεμβρίου 2021 (FOB)
Ακατέργαστη τιμή πολυπυριτίου (USD/KG) Το ΨΗΛΟΤΕΡΟ
 ΣΗΜΕΙΟ
χαμηλότερΟ
σημείο
μέση τιμή Αλλαγή
προσφοράς
Πολυκρυσταλλικά υλικά (USD/KG) 17.054  13.178  16.279   ( 2.94 % )
Υλικά κρυστάλλου (USD/KG) 33.798  32.093  33.333   ( 1.42 % )
Τιμή γκοφρέτας (USD/PCS) Το ΨΗΛΟΤΕΡΟ
 ΣΗΜΕΙΟ
χαμηλότερΟ
σημείο
μέση τιμή Αλλαγή
προσφοράς
Πολυκρυσταλλικό σύρμα γκοφρέτας-διαμαντιών πυριτίου 157mm (USD/PCS) 0.335  0.295  0.321   ( 0.0 % )
G1 Μονοκρυσταλλική γκοφρέτα πυριτίου-158,75mm/170μm (USD/PCS) 0.717  0.693  0.705   ( 2.62 % )
M6 μονοκρυσταλλική γκοφρέτα πυριτίου-166mm/170μm (USD/PCS) 0.731  0.720  0.720   ( 2.71 % )
M10 μονοκρυσταλλική γκοφρέτα πυριτίου-182mm/170μm (USD/PCS) 0.994  0.994  0.994   ( 4.91 % )
G12 μονοκρυσταλλική γκοφρέτα πυριτίου-210mm/170μm (USD/PCS) 1.267  1.267  1.267   ( 0.0 % )
Τιμή κυψέλης (USD/Watt) Το ΨΗΛΟΤΕΡΟ
 ΣΗΜΕΙΟ
χαμηλότερΟ
σημείο
μέση τιμή Αλλαγή
προσφοράς
Πολυκρυσταλλικό σύρμα-διαμάντι σύρμα 157mm (USD/Watt) 0.115  0.111  0.112   ( 0.0 % )
G1 μονόκρυστο κελί PERC (USD/Watt) 0.173  0.148  0.150   ( 0.0 % )
Μ6 κρυστάλλινη κυψέλη PERC (USD/Watt) 0.175  0.140  0.145   ( 0.0 % )
M10 μονόκρυστο κελί PERC (USD/Watt) 0.170  0.145  0.150   ( 0.0 % )
G12 μονόκρυστο κελί PERC (USD/Watt) 0.170  0.145  0.150   ( 0.0 % )
Τιμή φωτοβολταϊκής μονάδας (USD/Watt) Το ΨΗΛΟΤΕΡΟ
 ΣΗΜΕΙΟ
χαμηλότερΟ
σημείο
μέση τιμή Αλλαγή
προσφοράς
Πολυκρυσταλλική μονάδα 275-280/330-335W (USD/Watt) 0.260  0.230  0.245   ( 0.0 % )
325-335/395-405W μονά κρύσταλλα PERC (USD/Watt) 0.270  0.240  0.255   ( 0.0 % )
355-365/430-440W μονά κρύσταλλα PERC (USD/Watt) 0.270  0.245  0.255   ( 0.0 % )
Μονόπλευρη μονά κρυστάλλου PERC 182mm (USD/Watt) 0.275  0.250  0.260   ( 0.0 % )
210mm μονής όψης μονά κρύσταλλα PERC (USD/Watt) 0.275  0.250  0.260   ( 0.0 % )